ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

thzh-CNen

ข่าวประชาสัมพันธ์แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


 

วันพฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2566 19:54

วันที่พฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 สมาชิกชมรมวิชาชีพแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ น้องพี่ สาขาไอที มีการเฉลยสายรหัส สายเทค "ใครหาไม่เจอ ต้องโดนทาแป้งน๊า"

วันพุธ, 19 มกราคม 2565 19:55

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links เพื่อแสดงรูปภาพเริ่มต้นของบทความที่ Intro image

วันพุธ, 19 มกราคม 2565 19:52

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links เพื่อแสดงรูปภาพเริ่มต้นของบทความที่ Intro image

วันพุธ, 19 มกราคม 2565 17:44

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links เพื่อแสดงรูปภาพเริ่มต้นของบทความที่ Intro image

วันพุธ, 19 มกราคม 2565 17:43

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links เพื่อแสดงรูปภาพเริ่มต้นของบทความที่ Intro image

 

Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัล คอนเทนต์

 

ข้อมูลพื้นฐานของสาขาวิชา | ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ข่าวประชาสัมพันธ์ CVM